รายละเอียดการรับสมัคร
คำแนะนำสำหรับสมัครออนไลน์
กรุณาใช้ Internet Explorer หรือ Google chrome
ระบบรับสมัครออนไลน์นี้รองรับ
Internet Explorer และgoogle chrome เท่านั้น
พิมพ์ใบสมัครและใบชำระเงิน
ส่งเอกสารการชำระเงิน
ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
ตรวจสอบการส่งเอกสารการสมัคร
ส่งเอกสารใหม่

  วัน อังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2567

เพื่อการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง
กรุณาใช้ Google chrome


Download Google Chrome


เพื่อการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง กรุณาใช้ Google chromeประกาศ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ
สาขาวิชาเอเชียศึกษา(โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร์

 โทร.0 – 3425 - 6709  www.arts.su.ac.th
ตัวอย่างใบ ปพ.
   

Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED